Get your personalised psychosocial wellbeing report

VÄLKOMNA

till IKCCs världsnjurcancerdag

Personlig psykosocial välmåenderapport

för njurcancerpatienter

Det skall högst ta ca 5 minuter att besvara frågorna. Det finns inga rätt eller fel svar utan välj det alternativ som känns bäst. I slutet kommer du kunna titta och skriva ut den personliga välmåenderapport.

Din integritet är viktig för oss.
För att förse dig med rapporten måste vi lagra och behandla dina personuppgifter. Vi kommer att använda dessa personuppgifter för att sammanställa din rapport och skapa anonym statistik om välbefinnandet hos njurcancerpatienter globalt. Vi behöver ditt samtycke för detta ändamål. Ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för att skapa (anonym) statistik är valfritt. För att se detta, markera kryssrutan längst ner innan du skickar in dina svar. Varken din personliga information eller dina frågor kommer att delas eller göras tillgängliga för någon tredje part, inklusive våra sponsorer. Om du vill läsa mer information om hur vi kommer att använda informationen du ger oss, se vår integritetspolicy och användarvillkor. ANMÄRKNING FÖR ÖVERSÄTTNING: VÄNLIGEN STRYK UNDER ÖVERSÄTTNINGEN FÖR "Sekretesspolicy och användningsvillkor" EFTERSOM DETTA ÄR EN AKTIV LÄNK MÅSTE VI VETA VILKA ORD / TECKEN ATT STRYKA UNDER - TACK.

START arrow

Om dig och din cancer

Start frågor

OM DU HAR RÅDET AV DIN LÄKARE ATT INTE GÖRA NÅGON FYSISK AKTIVITET KAN DU HOPPA ÖVER DEN HÄR FRÅGAN