Vi behöver prata om att leva med njurcancer

Globalt symposium för patienter och närstående

Kl.13:00-14:00 BST
Torsdag 15 juni 2023

TFör att se starttiden i din tidszon klicka här

Anmäl dig till onlinesymposiet

Även om du inte kan delta den 15 juni så kan du registrera dig och ställa frågor till panelmedlemmarna. Alla som registrerar sig kommer att få en länk till en inspelning av symposiet (med undertexter på 15 olika språk) som man kan titta på när det passar.

Vad kan du förvänta dig

Dr Mahdi Sheikh från International Agency for Research on Cancer kommer att leda en panel bestående av patienter, närstående och experter från hela världen I en entimme lång diskussion kring hur man bibehåller livskvalitet när man lever med njurcancer. Ämnen så som att prata med familj och vänner, att delta i stödgrupper för patienter, vikten av bra matvanor och fysisk aktivitet samt annat som kan påverka patienters fysiska och mentala välmående.

Värd, Dr Mahdi Sheikh
International Agency for Research on Cancer, Världshälsoorganisationen, Frankrike

Panelmedlemmar

Dr. Cristiane Bergerot
Specialist inom psyko-onkologi, Brasilien

Francesca Maglione
Dietist med specialinriktning onkologi, USA

Joel Stern, Patient
USA

Claudia Ungarelli, Närstående
Italien

Steve Pointon, Patient
Storbrittanien

Vi behöver prata om att leva med njurcancer

Globalt symposium för patienter och närstående

Kl.13:00-14:00 BST 15 juni 2023

Våra sponsorer

Världsdagen för njurcancer hade inte varit möjlig att genomföra utan det generösa stödet från våra industripartners. På uppdrag av den globala njurcancerrörelsen tackar vi er.

Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer