Πηγές

Εργαλειοθήκη marketing

Με σκοπό να βοηθήσουμε τις θυγατρικές μας και τους συνεργάτες μας να δημιουργήσουν την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του νεφρού 2022 ” Πρέπει να μιλήσουμε για τις επιλογές θεραπείας μας”, θα ήταν επιτυχία να έχουμε προετοιμάσει μια μεγάλη κλίμακα πηγών.

Κατεβάστε τα εικαστικά κάτωθι και χρησιμοποιήστε την τοπική σας γλώσσα στην παραγωγή τους.

παρακαλώ επικοινωνήστε με την WKCD@ikcc.org αν έχετε οποιαδήποτε ερώση σχετικά με τα εικαστικά.

Logos

Multiple Languages – Download artwork for printing

Video files

Download video files – Long Format, 30 second, 15 second

Social Media Assets

Download artwork for use in your local marketing activity

Media Release

Download media release for local adaptation

Graphics

Download graphics to use in your local marketing activity

Sponsor logos

Download artwork

Οι χορηγοί μας

Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του νεφρού δεν θα υπήρχε χωρίς την γενναιόδωρη υποστήριξη των χορηγών μας. Εκ μέρους της παγκόσμιας κοινότητας του καρκίνου του νεφρού, σας ευχαριστούμε.

Χρυσός Υποστηρικτής

Ασημένιος χορηγός