Πηγές

Εργαλειοθηκη

Για να καταστεί εφικτό, τα μέλη και άλλοι συνεργάτες μας, να μπορουν να γιορτάσουν την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του νεφρού, 2021, ” Πρέπει να μιλήσουμε για το πως αισθανόμαστε’ με επιτυχία, δημιουργήσαμε μια μεγάλη δεξαμενη άντλησης πόρων και υλικών.

Κατεβάστε τα εικαστικά και χρησιμοποιήστε μια τοπική μετάφραση, για αναπαραγωγή.

Επικοινωνήστε με την WKCD@ikcc.org για κάθε πληροφορία σχετικά με τα εικαστικά.

Logos

σε διάφορες γλώσσες-κατεβάστε τα εικαστικά για εκτύπωση

Δελτία Τύπου

κατεβάστε τα Δελτία τύπου για να τα εφαρμόσετε τοπικά

Εικαστικά

κατεβάστε τα εικαστικά για να τα προσαρμόσετε τοπικά και να τα τυπώσετε

Κοινωνικά μηνύματα

Κατεβάστε τα εικαστικά για να τα χρησιμοποιήσετε ή να τα αναπροσαρμόσετε

34+17 λεπτών video

κατεβάστε τα 34΄+ 17΄λεπτών αρχεία video 

Animated GIFs

κατεβάστε τα animated GIFs

Sponsor logos

Download artwork

Πολλές ευχαριστίες στους υποστηρικτές μας

Χρυσός Υποστηρικτής

Αργυρός Υποστηρικτής