Εργαλεία επικοινωνίας και προβολής

Για να βοηθηθούν οι συνεργάτες και υποστηρικτές της IKCC να τρέξουν τοπικά την καμπάνια και τα δρώμενα της Παγκόσμιας ημέρας καρκίνου του νεφρού, ένας μεγάλος αριθμός πόρων και αντίστοιχου υλικού, έχει δημιουργηθεί για σας. Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε..

Παρακαλούμε επικοινωνήστε WKCD@ikcc.org για τυχόν ερωτήσεις και απορίες

Γραφικά της καμπάνιας

Φόντο Ζοοm

Μέσα ενημέρωσης

Κεντρική ιδέα για τοπική προσαρμογή

Λογότυπα υποστηρικτών

Συνεγάτες της Παγκόσμιας Ημέρας Καρκίνου του Νεφρού 2023

Οι υποστηρικτές μας

Η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του νεφρού, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την γενναία στήριξη των συνεργατών του κλάδου. Εκ μέρους της παγκόσμιας κοινότητας του καρκίνου του νεφρού, σας ευχαριστούμε.

Χρυσοί υποστηρικτές
Αργυροί υποστηρικτές
Χάλκινοι υποστηρικτές