Material för marknadsföring

Vi har tagit fram flera olika verktyg som kan laddas ner och användas för att hjälpa våra samarbetspartners att genomföra aktiviteter och kampanjer inför Världsdagen för Njurcancer.

Vänligen kontakta WKCD@ikcc.org med frågor

Grafik

Inklusive bakgrunder till Zoom

Media

Kärnbudskap med möjlighet till lokal anpassning

Sponsorernas logotyper

Världsdagen för njurcancer 2023 partners

Våra sponsorer

Världsdagen för njurcancer hade inte varit möjlig att genomföra utan det generösa stödet från våra industripartners. På uppdrag av den globala njurcancerrörelsen tackar vi er.

Guldsponsorer
Silversponsorer
Bronssponsorer